Etusivu Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste – Eräsoppi.fi

Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen selvitys henkilötietojen käsittelystä.

Rekisterinpitäjä:

Accolade Partners Oy

Y-tunnus: 2625267-9

osoite: Fredrikinkatu 61 a 6krs, 00100 HELSINKI

Tietosuoja-asioita koskevat yhteydenotot:

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröityä kehotetaan ottamaan yhteyttä edellä mainittuun osoitteeseen.

Käsiteltävät henkilötiedot:

Rekisterinpitäjä kerää rekisteröidyistä vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat olennaisia ja tarpeellisia tässä tietosuojaselosteessa selostettujen käyttötarkoitusten kannalta.

Rekisteröidyistä käsitellään esimerkiksi seuraavia tietoja:

  • Tuntemistiedot: Nimi ja tarvittaessa henkilötunnus
  • Yhteystiedot: puhelinnumero ja postiosoite sekä sähköpostiosoite
  • Taloudelliset tiedot: tapahtumatiedot ja maksuhistoria

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Verkkokaupasta ostetun tuotteen toimittaminen osoitteeseesi, tilaamasi sähköpostikirjeen toimittaminen sähköpostiosoitteeseesi tai yhteydenottolomakkeella esittämiesi kysymysten käsittelyyn.

Henkilötietoja käsitellään myös markkinointi-, tuote- ja asiakasanalyysien ja profiilien yhteydessä. Näin voimme parantaa tuotevalikoimaamme ja optimoida asiakkaille tarjottavia tuotteita sekä palveluita. 


Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on:

Käytämme henkilötietojasi, jotta voimme täyttää lakisääteiset velvollisuutemme ja jotta voimme tehdä sinulle tarjouksia sekä antaa neuvontaa asiakkuuteesi liittyvissä asioissa ja tarjota tuotteita.

Tietojen säilytysaika:

Säilytämme tietojasi niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Esimerkiksi:

  • kirjanpitosäädökset: kymmeneen vuoteen asti
  • maksupalveluihin liittyvät vaatimukset ja velvollisuudet: viisi vuotta

 Tämän ajan päätyttyä rekisterinpitäjä poistaa tai anonymisoi tiedot noudattamiensa poistoprosessien mukaisesti.

Rekisterinpitäjällä voi olla velvollisuus käsitellä joitakin rekisteriin kuuluvia henkilötietoja yllä todettua pitempään lainsäädännön tai viranomaisvaatimusten noudattamiseksi.

Rekisteröidyn oikeudet:

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin:

Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos käsitellään, oikeus saada kopio henkilötiedoistaan.

Oikeus tietojen oikaisemiseen:

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot korjataan. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla tarvittavat lisätiedot.

Oikeus tietojen poistamiseen:

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista, jos

a. henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty; tai

b. henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen:

Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä, jos

a. rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden;

b. käsittely on lainvastaista, ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista; tai

c. rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn alkuperäisiin tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen:

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itse toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle:

Henkilötietoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä toimiva tietosuojavaltuutetun toimisto. Sinulla on oikeus saattaa asiasi valvontaviranomaisen käsiteltäväksi, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.

Evästeet:

Erasoppi.fi käsittelee ja analysoi verkkosivustojensa käyttöön liittyviä tietoja. Verkkoliikennettä koskeva tieto on tietoa, joka liittyy verkkosivuston kävijöihin ja jota käsitellään tietoliikenneverkoissa viestien lähettämistä, jakelua ja saataville asettamista varten. 

Käytämme evästeitä ja muuta vastaavaa teknologiaa, jotta voimme mahdollistaa paremman asiakaskokemuksen verkossa, toimittaa sinulle tuotteita ja palveluita, tarjota turvallisen verkkoympäristön, toteuttaa markkinointitoimia, seurata verkkosivustomme analytiikkaa ja tarjota sinulle kiinnostavaa sisältöä. Voit valita selaimesi asetuksista, hyväksytkö evästeiden käytön. Jos et hyväksy evästeiden käyttöä, voit käyttää verkkosivustoa ja osaa palveluista, mutta tämä valinta voi rajoittaa merkittävästi sivuston ja palveluiden toiminnallisuutta. 

Evästeet sivustollamme:

Tarpeelliset evästeet:
Eräsoppi
_ga_FXKW45E126 Kesto: 399 päivää Tarkoitus: Käytetään istunnon tilan säilyttämiseen
__hs_do_not_track Kesto: 179 päivää Tarkoitus: Estää seurantakoodia lähettämästä tietoja HubSpotille

HubSpot:
__cf_bm Kesto: 29 min Tarkoitus: Cloud Flaren robottituotteet tunnistavat ja vähentävät automatisoitua liikennettä suojatakseen sivustoasi haitallisilta roboteilta. Cloudflare sijoittaa __cf_bm-evästeen loppukäyttäjän laitteisiin, jotka käyttävät asiakkaan sivustoja, jotka on suojattu Bot Managementilla tai Bot Fight Modella. __cf_bm-eväste on välttämätön näiden bot-ratkaisujen moitteettoman toiminnan kannalta.

Ironplane:
_ga_292281036 Kesto: 399 päivää Tarkoitus: Käytetään istunnon tilan säilyttämiseen
_ga_ZJ2GEQM8GT Kesto: 399 päivää Tarkoitus: Käytetään istunnon tilan säilyttämiseen


Analytiikka evästeet:
Eräsoppi
_ga_FXKW45E126 Kesto: Sessio Tarkoitus: Käytetään määrittämään, onko istunto uusi istunto
__hssc Kesto:29 min Tarkoitus: Analytiikka session eväste
hubspotutk Kesto: 179 päivää Tarkoitus: Sisältää vierailijan tunnisteen
_ga Kesto: 399 päivää Tarkoitus: Käyttäjien tunnistamiseen käytetty tunnus
__hstc Kesto: 179 päivää Tarkoitus: Analytiikan seurantaeväste
_sp_id.ce73 Kesto: 399 päivää Tarkoitus: Kerää tietoja käyttäjien käynneistä verkkosivustolla, kuten käyntien määrä, keskimääräinen verkkosivustolla vietetty aika ja mitkä sivut on ladattu, tarkoituksena tuottaa raportteja verkkosivuston sisällön optimoimiseksi.
_sp_ses.ce73 Kesto:29 min Tarkoitus: Snowplow Analytics seuraa kuinka käyttäjät selaavat verkkosivustoa ja käyttävät sitä.

Markkinointi evästeet:
Eräsoppi:
_gcl_au Kesto: 89 päivää Tarkoitus: Google AdSense käyttää mainosten tehokkuuden kokeilemiseen palveluitaan käyttävillä verkkosivustoilla.
yotpo_pixel Kesto: 525min Tarkoitus: Määrittää, mitä tuotteita käyttäjä on katsonut, jolloin verkkosivusto voi mainostaa niihin liittyviä tuotteita

Yotpo
pixel Kesto: 364 päivää Tarkoitus: Määrittää, mitä tuotteita käyttäjä on katsonut, jolloin verkkosivusto voi mainostaa niihin liittyviä tuotteita.

doubleclick.net
IDE Kesto: 399 päivää Tarkoitus: Käytetään mainoskampanjoiden kohdistamiseen, analysointiin ja optimointiin DoubleClick/Google Marketing Suitessa

Toiminnallisuus evästeet:
Eräsoppi:
PHPSESSID Kesto: Istunto Tarkoitus: PHP-kieleen perustuvien sovellusten luoma eväste. Tämä on yleiskäyttöinen tunniste, jota käytetään ylläpitämään käyttäjän istuntomuuttujia. Se on yleensä satunnaisesti luotu luku, jonka käyttötapa voi olla sivustokohtaista, mutta hyvä esimerkki on käyttäjän kirjautuneen tilan ylläpitäminen sivujen välillä.
messagesUtk Kesto: 180 päivää Tarkoitus: Muistaa vierailijan henkilöllisyyden chat-widgetin avulla

nr-data.net:
JSESSIONID Kesto: Istunti Tarkoitus: JSESSIONID on alustan istuntoeväste, ja sitä käyttävät sivustot, joissa on JavaServer Pages (JSP). Evästettä käytetään palvelimen anonyymin käyttäjäistunnon ylläpitämiseen

doubleclick.net:
test_cookie Kesto: 14min Tarkoitus: DoubleClick (jonka omistaa Google) asettaa tämän evästeen määrittääkseen, tukeeko verkkosivuston vierailijan selain evästeitä.